SKYTTEÅRET 2024

ÖRGRYTE PISTOLKLUBB

JAN

                  21                  ÖPK Fält 1

FEB

                 04                  ÖPK Fält 2

                  18                  Vinterfält 1 FOK Borås – Kråkered

 

MARS

                  03                  ÖPK Fält 3

 

Ons                06                  Årsmöte i ÖSF paviljong kl 19.00

OBS OBS kallelse endast på detta sätt OBS OBS

 

                  10                  Vinterfält 2 FOK Borås - Kråkered

 

APRIL

Mån                01                  Palroteträffen                                               Brålanda

                  07                  ÖPK Fält 4

                  27                  ÖPK Bana 1

 

MAJ

Ons                01                  Vargstigen                                                  Se inbjudan – Vargöns Pk

                  04                  Kretsmästerskap Fält C+B                            Örgryte Pk [Inbjudan] [Startlista - klubb] [Startlista - Patrull]

Lö/Sö              18/19              VSM Fält                                                    Enl stomprogram - Gbg & Bohus Län              

                 25                  ÖPK Bana 2

                                           

JUNI

                  01                  ÖPK Bana 3

                  15                  ÖPK Bana 4

                                                                

JULI

Ti/Sö              02–07             SM Bana/Fält & Militär Snabbmatch                Malmö

 

AUG

                  03                  ÖPK Bana 5

                  17                  ÖPK Bana 6 KM

 

SEPT

Lö/Sö              31 aug/01        KRM Bana                                                  Enl stomprogram

Lö/Sö              7/8                 VSM Bana                                                  Enl stomprogram – Västgöta Dal

                  21                  Kretsmästerskap A+R                                    Kallebäck – Telegrafen Psf

 

OKT

                  06                  ÖPK Fält 5 KM C+R                                     Alla vapengrupper skjuts

 

NOV

                  10                  ÖPK Fält 6 KM A                                         Alla vapengruppen skjuts

 

DEC

                  07                  Julskjutning Fält ”sillskjutning                      Endast grovt och fint

 

Vid träning på pistolbanan/gevärsbanan ska gällande säkerhetsföreskrifter följas. Anmälan vid ÖPK tävlingar före kl 11.00. Föreningens postgiro 859261-0. Håll uppsikt på anslagstavlan/hemsidan/internet på övriga inbjudningstävlingar.

 

OBSERVERA – se särskild bilaga för skjuttider för banan.

 

BANAN

Måndag                  Svartkrutsskytte enhand v18 – v25 & v33 - v37   kl 18.00

Tisdag                    April – Juni ÖPKskyttar med egna vapen 

Onsdag                   Luftskytte v 40 – v 14 i ÖSF paviljong kl 18.00 OBS Ny Dag OBS

Onsdag                   ÖPKskyttar utan egna vapen, v 15 – v 39 träning kl 18.00

Torsdag                  Svartkrutsskytte gevär 50 m & 100 m v18 – v25 & v33 -v37 Gevärsbanorna kl 18.00

Fredag                    OBS – SKJUTFÖRBUD – OBS

Söndag                   Endast kaliber .22 LR. Undantag de söndagar föreningen har fått dispens från Miljöförvaltningen för tävling.

 

Hemsida www.orgrytepk.com                    TÄNK PÅ SÄKERHETEN           info@orgrytepk.com