SKYTTEÅRET 2023

ÖRGRYTE PISTOLKLUBB

JAN

                  22                  ÖPK Fält 1

FEB

                 05                  ÖPK Fält 2

                  19                  Vinterfält 1 FOK Borås – Kråkered

 

MARS

                  05                  ÖPK Fält 3

 

Ons                08                  Årsmöte i ÖSF paviljong kl 19.00

OBS OBS kallelse endast på detta sätt OBS OBS

 

                  12                  Vinterfält 2 FOK Borås - Kråkered

 

APRIL

                  01                  Volvo PK Banfält inbjudan

                  02                  ÖPK Fält 4

                  10                  Paltroteträffen inbjudan

Lö/Sö              22/23              Kretsmästerskap Fält                                     Enligt stomprogram

MAJ

                 01                  Vargstigen                                                  Se inbjudan                           

                  06                  ÖPK bana 1

                 13                  ÖPK bana 2

                  21                  VSM Fält                                                     Älvsborgskretsen/Sollebrunn Inbjudan

 

JUNI

                  03                  ÖPK Bana 3

                  17                  ÖPK Bana 4

                                                                

AUG

                  05                  ÖPK Bana 5

 

Ti/Sö              08-13              SM Bana/Fält & Militär Snabbmatch            Högsbo/Sisjön/Öckerö

 

                  26                  ÖPK Bana 6 KM

 

SEPT

Lö/Sö              02/03              KRM Bana                                                  Enl stomprogram

Lö/Sö              9/10                VSM Bana                                                  Enl stomprogram – Skaraborg

                  24                  ÖPK Fält 5 KM C+R                                     Alla vapengrupper skjuts

 

NOV

                  12                  ÖPK Fält 6 KM A                                         Alla vapengruppen skjuts

 

DEC

                  09                  Julskjutning Fält ”sillskjutning                      Endast grov och fint

 

Vid träning på pistolbanan/gevärsbanan ska gällande säkerhetsföreskrifter följas. Anmälan vid ÖPK tävlingar före kl 11.00. Föreningens postgiro 859261-0. Håll uppsikt på anslagstavlan/hemsidan/internet på övriga inbjudningstävlingar.

 

OBSERVERA att all skjutning utomhus ska vara avslutad kl 20.00 - av hänsyn till närboende.

INGEN skjutning på banan Juldagen, Långfredag & Påskdagen

 

BANAN

Måndag                  Svartkrutsskytte enhand v18 – v25 & v33 - v37   kl 18.00

Tisdag                    April – Juni ÖPKskyttar med egna vapen 

Onsdag                   Luftskytte v 40 – v 14 i ÖSF paviljong kl 18.00 OBS Ny Dag OBS

Onsdag                   ÖPKskyttar utan egna vapen, träning kl 18.00

Torsdag                  Svartkrutsskytte gevär 50 m & 100 m v18 – v25 & v33 -v37 Gevärsbanorna kl 18.00

 

Hemsida www.orgrytepk.com                    TÄNK PÅ SÄKERHETEN           info@orgrytepk.com