"Örgryte Pk har arrangerat KRM A/R i fält i 9 år, inför 2018 har kretsstyrelsen beslutat annat."


"

Ursäkta sent svar.

Kretsen är mycket glada för de kretsmästerskap i A/R som Örgryte genomfört och naturligtvis hoppas vi på att ni kan åta er fler kretsmästerskap.

Inom kretsstyrelsen konstaterar vi dock att det är alltför få föreningar som är villiga att ställa upp och genomföra kretsmästerskapstävlingar.

Vi kommer därför att satsa på att utveckla kompetensen hos fler föreningar och ge dem möjlighet att arrangera tävlingar. Vi ser det då svårt att låta en förening

ha ensamrätt på en speciell tävling. Med er stora kompetens hoppas vi på att ni kan åta er att vid tillfälle genomföra även något annat mästerskap.

 

Med tillönskan om Ett Gott Nytt År

Birgitta "